o mnie

Posiadam ponad 16 – letnie doświadczenie w samodzielnym usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ukończyłam studia wyższe kierunkowe oraz liczne kursy i szkolenia w tym zakresie.

Moje biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą księgową oraz kadrowo – płacową podmiotów gospodarczych. Oferuję m.in. usługi w zakresie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ksiąg Rachunkowych, Ewidencji Ryczałtowych oraz usługi kadrowo – płacowe a także bezpłatną pomoc w otwieraniu działalności. Moimi klientami są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego o różnych profilach działalności.

Od 2014 roku posiadam licencję Ministra Finansów nr 66752/2014 niezbędną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy od nr 66101 do nr 67000 (mf.gov.pl)).

Posiadam także certyfikat certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, co oznacza, że jestem zobowiązana do ustawicznego doskonalenia zawodowego, stałego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji po to aby utrzymać wysokie umiejętności zawodowe (wpis w rejestrze pod numerem: ….  Lista – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie (skp-ow.pl)

Moje biuro rachunkowe jest wpisane do:

– Bazy Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, co świadczy o tym, że cechuje się profesjonalizmem, rzetelnością i wiarygodnością na rynku (Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – działamy dla Księgowych od 1907 r.),

– Rejestru certyfikowanych biur rachunkowych prowadzonego przez Centrum Informacji Księgowej. Dla Klientów biura oznacza to przeprowadzenie weryfikacji rzetelności biura a także potwierdzenie, że spełnia ono niezbędne kryteria aby usługi świadczone były w sposób profesjonalny, odpowiedzialny a przede wszystkim bezpieczny dla Klienta.

(Certyfikowane Biura Rachunkowe Wola Wodyńska – lista (cik.org.pl)).